sejny.mnt.pl najszybszy przegląd infromacji

Informacja Burmistrza Miasta Sejny

»

"W załaczeniu Ogłoszenie wyników wyboru na przeprowadzenie działań profilaktycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2015. Burmistrz Miasta Sejny (-)..." czytaj więcej


Informacja Burmistrza Miasta Sejny

»

"W załaczeniu Informacja Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyznaczonych na terenie miasta Sejny miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na okres kampanii wyborczej..." czytaj więcej
Informacja Burmistrza Miasta Sejny

»

"Burmistrz Miasta Sejny w załączeniu przedstawia pismo Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Jurgiela do Wojewody Podlaskiego dotyczące wyjaśnienia wstrzymania uchwały Rady Miasta Sejny w sprawie referendum lokalnego. Burmistrz Miasta Sejny (-) Arkadiusz..." czytaj więcej


Zaproszenie Burmistrza Miasta Sejny

»

"W załaczeniu Zaproszenie Burmistrza Miasta Sejny na spotkanie konsultacyjno-inicjatywne w dniu 23 lutego 2015r. do Urzędu Miasta Sejny na godz. 16.00 w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów wraz z projektem wniosku o utworzenie ww. rady. Burmistrz..." czytaj więcej