sejny.mnt.pl najszybszy przegląd infromacji
Informacja Burmistrza Miasta Sejny

»

"Burmistrz Miasta Sejny przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do obowiązków należy: usuwanie śniegu i lodu z chodnika, który położony jest..." czytaj więcej

OGŁOSZENIE

»

"O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/14 Nazwa zadania: przetarg na zakup paliw płynnych do samochodów eksploatowanych przez PGK w Sejnach Spółka z o.o. W załączeniu." czytaj więcej