sejny.mnt.pl najszybszy przegląd infromacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny

»

"W załaczeniu Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyników otwartych konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty..." czytaj więcej


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny

»

"W załaczeniu Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny z dnia 11 marca 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sejny oraz prognozy Oddziaływania na Środowisko. Burmistrz..." czytaj więcejInfromacja Burmistrza Miasta Sejny

»

"W załaczeniu pismo Burmistrza Miasta Sejny do Rezcznika Praw Obywatelskich, Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego oraz opinia prawna dotycząca rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 24 lutego 2015r. stwierdzająca nieważnośc..." czytaj więcej


Ogłoszenie o wyniku naboru

»

"Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego do zatrudnienia na w/w stanowisko zakwalifikowała się P. Anna Kuprewicz Uzasadnienie: Kandydatka wykazała..." czytaj więcej

Informacja Burmistrza Miasta Sejny

»

"W załaczeniu Ogłoszenie wyników wyboru na przeprowadzenie działań profilaktycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2015. Burmistrz Miasta Sejny (-)..." czytaj więcejInformacja Burmistrza Miasta Sejny

»

"W załaczeniu Informacja Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyznaczonych na terenie miasta Sejny miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na okres kampanii wyborczej..." czytaj więcej