sejny.mnt.pl najszybszy przegląd infromacji

Uchwała Rady Miasta Sejny

»

"W załączeniu tekst chwały Nr III/12/14 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie powołania doraźnej komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy." czytaj więcej


Informacja Burmistrza Miasta Sejny

»

"Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajmu. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń..." czytaj więcej